Blogg

Arkiv

Kategori

Etiketter

Vad händer med ROT-avdraget?

Vissa frågetecken har funnits kring ROT-avdraget med anledning av valresultatet 2014, men just ROT-avdraget kommer inte att förändras – 50 000 kronor i möjligt avdrag per person och kalenderår fortsätter att gälla. Grundprincipen för ROT-avdrag blir alltså densamma för 2015.

ROT-avdraget gäller även under 2015 för tillbyggnad, renovering och ombyggnad på privata bostäder såsom villa, radhus och bostadsrätt. Dessutom har det så kallade Attefallshuset och andra nya byggregler kommit till under 2014. Just Attefallshus får inte byggas med ROT, men de nya förenklade byggreglerna gör att den som vill bygga ut sitt hus nu kan göra detta ännu enklare och denna typ av tillbyggnationer omfattas av ROT.

Hur ser det då ut i framtiden?


Somliga menar att även om ROT-avdraget står kvar som vanligt under 2015 så kan de kommande åren från 2016 och framåt se annorlunda ut.

Ett förslag som varit uppe för diskussion är att ROT-avdraget skulle sänkas till 34 000 kr (istället för nuvarande 50 000 kr). Detta är en möjlighet som är mer sannolik än att avdraget helt skulle slopas. men samtidigt har diskussioner också förts om att avdraget borde höjas till hela 100 000 kr/person och år eftersom det fallit väl ut och kraftigt minskat svartarbetet inom byggsektorn.

Så ROT-avdrag 2015 i sammandrag:


- Inga stora förändringar
- De nya reglerna för tillbyggnad av huvudbostad omfattas även av ROT
- Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge)
- ROT-avdrag som utförs 2015 görs direkt när du betalar fakturan, sen ser du uppgifterna i din deklaration 2016.

Vill du veta mer? Läs på rotavdragen.se.