General Data Protection Regulation (GDPR)

Datasekretess är mycket viktigt för Hemisfär AB och vi vill vara öppna med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har ett grundläggande handlingsprogram som beskriver hur dina personuppgifter ska skyddas samt bearbetas.

Registeransvarig för dina personuppgifter

Hemisfär AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och har ansvar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hemisfär AB

Organisationsnummer: 556984-5471

Auktoriserad representant: Anna Arehov

Momsregisteringsnummer: SE 556984547101

Vad används uppgifterna till? 

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig.  

 • Uppfylla avtal med kund ex, leveransadress samt behandling av returer
   
 • För att skapa och hantera ditt personliga inloggningskonto
   
 • För att kontakta dig om det skulle uppstå problem när vi ska leverera varor till dig
   
 • Nyhetsbrev (i samtyckte med kund samt avregistrering)
   
 • Ansökan om skattereduktion hos Skatteverket
   

Vem har tillgång till dina uppgifter?  

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos Hemisfär AB. Vi säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Hemisfär AB. Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska förbättra våra tjänster till dig.

Detta är personuppgifterna som vi behandlar:

 • Personuppgifter som du registrerar när du skapar ett inloggningskonto exempelvis namn, mobilnummer samt e-postadress
   
 • Information i samband med köp så som leveransadress samt personnummer till skattereduktion
   
 • Information som du lämnar via vår kundtjänst
   

Hur länge lagras uppgifterna?

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy därefter kommer de att raderas.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Hemisfär, som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Du har även rätt att avregistrera dig från nyhetsbrev. Du har även rätt att klaga till datainspektionen om den behandling som görs av den personuppgiftsansvarige i samband med denna sekretesspolicy.